happy logo loading animation

Как ще поръчате?

Въведете адрес и номер или блок

Вашият адрес се обслужва от следните ресторанти

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

на Хепинес ЕООД

„Поръчай от Happy Delivery, избери причина защо поръчваш и можеш да спечелиш iPhone14”

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

„Поръчай от Happy Delivery, избери причина защо поръчваш и  можеш да спечелиш iPhone14
 

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с „Поръчай от Happy Delivery, избери причина защо поръчваш и  можеш да спечелиш iPhone14 наричана по-долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, ул. Роза №25 /наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението, на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като„хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.


ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – https://dostavka.happy.bg/

3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/ нямат право да участват в Играта.

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1. Играта стартира на 11.10.2022  год. и продължава до 13.11.2022 г.

V. НАГРАДИ

5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:

- 50 бр.  - Смартфон Apple iPhone 14, 128GB, 5G. (стойност на 1 бр смартфон – 1,999 лв.)

5.2. С една поръчка, отговаряща на условията в раздел VI може да бъде спечелена само една награда.

5.3. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент или друг продукт.

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да получи възможност да спечели една от наградите, е необходимо през

периода на играта участникът да направи онлайн поръчка от Happy Доставка чрез сайта https://dostavka.happy.bg

6.2. Общата стойност на една поръчка не може да бъде по-ниска от 25,00 лева с ДДС (без включена стойност на доставка).

6.3. Когато клиентът попълни данните си за доставка на следваща стъпка ще му излезе банер,  в който:

6.3.1. Трябва с няколко думи в празното поле да довърши изречението „Днес ще хапвам от Хепи Доставка, защото .... „ или да избере готов вариант на отговор от падащото меню „Избери отговор”.

6.3.2. След попълване на празното поле да отбележи с тикче : „Участвайки в играта Вие се съгласявате с условията на Играта”

6.3.3. След попълване на горепосочените данни да кликне на бутона „УЧАСТВАМ”

6.4. В играта могат да участват само поръчки, направени за следните градове – София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.

6.5. Поръчките, направени през кол центъра и мобилното приложение не участват в играта.

6.6. Всяка една от стъпките е задължително условие за участие в Играта.

6.7. Хепи Доставка ще публикува на произволен принцип отговорите на участниците в Кампанията, съгласили се с Условията на играта в рекламните си канали – като сайт и социални мрежи под формата на публикации и/или стори формат. Публикациите ще съдържат двете имена на участника и отговорът, който е избрал или написал при попълване на изречението „Днес ще хапвам от Хепи Доставка, защото...”

6.8. Участието в Кампанията е доброволно.  За да бъде включен в томболата, всеки участник е необходимо да предостави и попълни данните описани по-горе.

VII. ТЕГЛЕНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ:

7.1.  Тегленето на печелившите се извършва на 5 етапа по 10 печеливши, общо 50 печеливши,  както следва:

Етапи на играта

Тегленето на печелившите се извършва,както следва:

11.10.22 – 17.10.2022 включително

18.10.2022

17.10.2022 – 23.10.2022 включително

24.10.2022

24.10.2022 – 30.10.2022 включително

31.10.2022

31.10.2022 – 06.11.2022 включително

07.11.2022

07.11.2022 – 13.11.2022 включително

14.11.2022

 

7.2. Победителите ще бъдат обявени в сайта на Хепи Доставка https://dostavka.happy.bg/ секция ПРОМОЦИИ.

7.3. На лотариен принцип ще бъдат изтеглени  печелившите измежду всички участници, изпълнили условията за участие в Играта. Тегленето на печелившите се осъществява на случаен принцип от Организатора.

7.4. От Кол-центъра на Хепи Доставка ще се свържат лично с печелившите за уточняване на условията около получаването на наградите.

7.5. Печелившите участници ще бъдат известени по телефон, с който са се регистрирали и извършили поръчката през сайта на www.dostavka.happy.bg, с който са участвали в Играта.

7.6. В случай на невъзможност Организаторът да се свърже с печелилившите участници те губят правото да получат наградата, като Организаторът ще пристъпи към теглене на друг печеливш.

7.7. Обявяване на печелившите:

  • Обявяването на печелившите се извършва до 3 (три) дни от теглене на печелившите по реда, посочен по-горе освен ако не възникнат обстоятелства, които не позволяват на Организатора да обяви окончателния списък до тази дата.

ПЕЧЕЛИВШИ ЕТАП 1:

Мирослава Бонжилова, Юлия Илчева, Ива Иванова, Елица Иванова, Мария Кая, Мартин Михаилов, Стела Божилова Божилова, Катерина Генова, Цветелина Паунова, Николай Златанов

ПЕЧЕЛИВШИ ЕТАП 2: 

Йоан Драганов, Калина Бодурова, Яна Младенова, Виктор Клисурски, Теодора Ройдева, Силвия Петрова, Венци Ташев, Пени Лазарова, Християна Денева, АЛБЕНА КАТРАНДЖИЕВА

ПЕЧЕЛИВШИ ЕТАП 3:

Кристина Нанева, Росен Найденов, Бояна Алексиева, Гергана Соколова, Пламена Златева, Ванеса Радева, Илина Лазарова, Даниела Чечева, Мария Тодорова,Ирена Йорданова

ПЕЧЕЛИВШИ ЕТАП 4:

Магдалена Лозанова, Цветан Делчев, Анна Дантева, Цветан Цолов, Димо Георгиев
Хари Мезесизян, Пламена Илиева, Иван Колев, Светла Гечева, ВАЛЕРИ ВЕЛИКОВ

ПЕЧЕЛИВШИ ЕТАП 5 - ФИНАЛЕН:

Мария Манукян, Диана Камбурова, Lia Kostova, Vanesa Marinova, Костадин Патрашков, Поли Павлова, Стефан Ненов, ЛЮБОМИР ИЛИЕВ, Виктор Хаджиев
Радосвет Михайло

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ  НА НАГРАДАТА:

НАГРАДИТЕ СЕ ВРЪЧВАТ В СРОК ДО ЕДИН МЕСЕЦ СЛЕД ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ.

8.1. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

8.2. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на играта.

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб-страницата на Организатора  – dostavka.happy.bg.За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bg.