happy logo loading animation

Как ще поръчате?

Въведете адрес и номер или блок

Вашият адрес се обслужва от следните ресторанти

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

на Хепинес ЕООД

„Поръчай суши от Happy Delivery и можеш да спечелиш страхотни награди”

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

„Поръчай суши от Happy Delivery и можеш да спечелиш страхотни награди”
 

І.ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с „Поръчай суши от Happy Delivery и можеш да спечелиш страхотни награди” наричана по-долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, ул. Роза №25 /наричано за краткост „Организатора”/.


ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението, на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като„хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – https://dostavka.happy.bg/

3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/ нямат право да участват в Играта.

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1. Играта стартира на 01.02.2022 год. и продължава до 28.02.2022г.

V. НАГРАДИ

5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:

1 бр. колие с диаманти, с ед. цена 956,00 лв. Материал – бяло злато, Камък – диаманти, Грамаж – 1,99 гр., Диаманти – 0,13 ct;
69 бр. суши сет комплекта, които съдържат - 2 бр подложки, 2 бр чинии, 2 бр. сосиери, 2 бр. клечки – ед. цена 50,40 лв/брой;
138 бр.  комплекта клечки за суши
50 бр ваучера по 50 лв за консумация на суши при поръчка от Happy Доставка под формата на промо код.
10% отстъпка при следваща поръчка в рамките на 48 часа след спечелването й за поръчка от Happy.

5.2. С една поръчка, отговаряща на условията в раздел VI може да бъде спечелена само една награда.

5.3. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент или друг продукт.

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да получи възможност да спечели една от наградите, е необходимо през

периода на играта участникът да направи онлайн поръчка, която да съдържа поне един артикул от категория „Обичам суши” от Happy Доставка чрез сайта https://dostavka.happy.bg или мобилното приложение Happy Delivery

6.2. Общата стойност на една поръчка не може да бъде по-ниска от 10,00 лева с ДДС (без включена стойност на доставка).

6.3. Когато клиентът добави в количката си поне един артикул от категория „Обичам суши” на следваща стъпка ще му излезе банер,  в който:

6.3.1. Трябва с няколко думи в празното поле да довърши изречението „Обичам Happy суши”, защото ....

6.3.2. След попълване на празното поле да отбележи с тикче : „Участвайки в играта Вие се съгласявате да получавате маркетинг съобщения. ”

6.3.3. След попълване на горепосочените данни да кликне на бутона „УЧАСТВАМ”

6.4. В играта могат да участват само поръчки, направени за следните градове – София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.

6.5. Поръчките, направени през кол центъра не участват в играта.

6.6. Всяка една от стъпките е задължително условие за участие в Играта.

6.7.  За да използва наградата от 10% отстъпка, печелившият трябва да направи поръчка в рамките на 48 часа след спечелването и от Happy. При използване на същия профил или телефонен номер, с който е направена поръчката отстъпката ще бъде заредена автоматично. При използване на друг профил или телефонен номер клиентът трябва да въведе промо кода от банера.

6.8. Участието в Кампанията е доброволно.  За да бъде включен в томболата, всеки участник е необходимо да предостави и попълни данните описани по-горе.

6.9. Всеки участник, който е попълнил празното поле на въпроса "Обичам Happy СУШИ, защото..." се съгласява отговорът му да бъде публикува в рекламните канали (Facebook/Instagram) на Happy Доставка и сайта чрез използване на потребителското име, с което е участвал.

VII. ТЕГЛЕНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ:

7.1.  Теглене на печелившите на 01.03.2022 год.  

7.2. Победителите ще бъдат обявени в сайта на Хепи Доставка https://dostavka.happy.bg/ секция ПРОМОЦИИ.

7.3. На лотариен принцип ще бъдат изтеглени  печелившите измежду всички участници, изпълнили условията за участие в Играта. Тегленето на печелившите се осъществява на случаен принцип от Организатора.

7.4. От Кол-центъра на Хепи Доставка ще се свържат лично с печелившите за уточняване на условията около получаването на наградите.

7.5. Печелившите участници ще бъдат известени по телефон, с който са се регистрирали и извършили поръчката през сайта на www.dostavka.happy.bg, с който са участвали в Играта.

7.6. В случай на невъзможност Организаторът да се свърже с печелилившите участници те губят правото да получат наградата, като Организаторът ще пристъпи към теглене на друг печеливш.

7.7. Обявяване на печелившите:

Обявяването на печелившите се извършва до 3 (три) дни от теглене на печелившите по реда, посочен по-горе освен ако не възникнат обстоятелства, които не позволяват на Организатора да обяви окончателния списък до тази дата.

 

 

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ  НА НАГРАДАТА:

НАГРАДИТЕ СЕ ВРЪЧВАТ В СРОК ДО ЕДИН МЕСЕЦ СЛЕД ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ.

8.1. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

8.2. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на играта.

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб-страницата на Организатора  – dostavka.happy.bg.За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bg.