happy logo loading animation

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

на Хепинес ЕООД

Поръчай от HAPPY Delivery и можеш да спечелиш ваучер за 99 лв. от Техномаркет

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

„Поръчай от HAPPY Delivery и можеш да спечелиш ваучер за 99 лв. от Техномаркет”

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Настоящият документ съдържа правилата за провеждане иучастие в игра с награди „Поръчай от HAPPY Delivery и можеш да спечелиш ваучер за 99 лв. от Техномаркет” /наричана подолу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, ул. Роза №25 /наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определянена печелившите участници от Организатора, което се извършва наслучаен принцип.

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като„хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото ида било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – dostavka.happy.bg.

3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта, нямат право да участват в Играта.

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1. Играта започва на 26.01.21 и продължава до  08.02.21 или до изчерпване на количествата наградите.

V. НАГРАДИ

5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:

- 50 ваучера х 99 лв. за покупки от верига магазини Техномаркет.

5.2. Наградите се разпределят от Организатора на случаен принцип сред участниците чрез специализиран софтуер за случайно разпределение.

5.3. С една поръчка, отговаряща на условията в раздел VІ може да бъде спечелена само една награда.

5.4. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да получи възможност да спечели една от наградите, е необходимо през периода на играта участникът да направи онлайн-поръчка от Хепи Доставка чрез сайта https://dostavka.happy.bg или  мобилното приложение.

6.2. КАК КЛИЕНТЪТ РАЗБИРА ДАЛИ Е СПЕЧЕЛИЛ:

След финализиране на поръчката клиентът ще разбере дали печели ваучер, ако му излезе банер с визия на кампанията, където трябва да си въведе мейл, на който ще получи указания за ползване на наградата. /След въвеждане на актуален мейл ваучерът ще бъде изпратен  на този мейл под формата на баркод и може да се използва за покупки от Техномаркет – само на място в магазините/.

Мейлът ще съдържа и общи условия за използване на ваучера, а именно:

Ваучерите могат да бъдат използвани от спечелилите ги лица, съгласно Общите условия за кампанията, при следните ограничения:

•  Ваучерите могат да бъдат използвани за покупка на продукти във всички магазини от търговската верига „Техномаркет“ в страната, с изключение на онлайн магазина www.technomarket.bg.

•  Всяко лице може да използва само един ваучер и само за една покупка. Ваучерът не може да бъде разделян и използван за няколко покупки.

•  Ваучерите не могат да бъдат осребрявани. Не се допуска връщане на остатък до номиналната стойност на ваучера.

•  Комбинация от ваучери с натрупване и/или карти за лоялни клиенти и други карти за отстъпка при пазаруване в магазини "Техномаркет",  даващи допълнителна отстъпка, не са възможни.

•  При връщане на стока, закупена с ваучер, се възстановява само сумата, доплатена от потребителя, над номиналната стойност на ваучера. 

За да получатат ваучерите си, печелившите трябва да изразят изрично съгласие с условията за получаване на имейл известия от Организатора на играта.

6.3. Общата стойност на една поръчка не може да бъде по-ниска от 10 лева с ДДС /без включена цената за доставка/.

6.4. В играта могат да участват само онлайн поръчки, направени за следните градове – София, Пловдив, Асеновград, Варна, Бургас и Русе.

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб-страница на Организатора: https://dostavka.happy.bg/ секция Промоции.

 За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bg