happy logo loading animation

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

на Хепинес ЕООД

„Поръчай от Happy Delivery, добави 2 бр кен Каменица и можеш да спечелиш подарък Плажен сет”

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА
„Поръчай от Happy  Delivery,  добави 2 бр кен Каменица и можеш да спечелиш подарък Плажен сет”

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с  „Поръчай от Happy  Delivery,  добави 2 бр кен Каменица и можеш да спечелиш подарък Плажен сет” /наричана по-долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, ул. Роза №25 /наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА
2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.
2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като„хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото ида било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.
2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – dostavka.happy.bg.
3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/ нямат право да участват в Играта.

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА
4.1. Играта започва на 13.07.2022г. и продължава до 10.08.2022г.

V.ОПИСАНИЕ НА  НАГРАДАТА
5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:
 -  300 бр. Плажен сет.

5.2. Всеки плажен сет съдържа:

- 6 бр. Каменица кен

- 1 бр. кърпа за плаж

- 1 бр. Bluetooth колонка Bang & Olufsen – произволен цвят.  (сив, черен, кафяв, тъмно син или зелен)

- 1 бр ваучер за консумация от Happy Delivery на ст-ст 20 лв.

5.3. Наградите се разпределят от Организатора на случаен принцип сред участниците.
5.4. С една поръчка отговаряща на условията в раздел VІ може да бъде спечелена само една награда.
5.5. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.
5.6. Наградите НЕ могат да бъдат избирани предварително от клиента.
5.7. Наградите се раздават до изчерпване на количествата.

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да получи възможност да спечели една от наградите, е необходимо през периода на играта участникът да направи онлайн-поръчка от Happy Delivery  чрез сайта https://dostavka.happy.bg, Кол центъра  или мобилното приложение – Happy Delivery, при спазване на изискванията на тези правила, в т.ч. т.6.2 и т.6.3. по-долу.

6.2. Към направената поръчка трябва да има добавени поне 2 броя кен Каменица.
6.3. Общата стойност на една поръчка не може да бъде по-ниска от 14 лева с ДДС /без включена цената за доставка/.

6.4. В играта могат да участват само поръчки направени за следните градове за доставка от Happy Bar & Grill  – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе.
6.5. Условия за ползване на ваучер на ст-ст 20 лв.

- Промо кодът, изписан на ваучера предоставя 20 лв. отстъпка при онлайн поръчка от Happy Delivery.

- Ваучерът не важи на място в ресторанти Happy Bar&Grill и Burrata Italiana.

- Срокът на използване на ваучера е до 30.09.22 г.

- Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

- Ваучерът може да се използва за поръчки в работното време на Happy Delivery и важи за поръчки в градовете, в които Happy Delivery извършва услугата доставка – София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.

- Остатък от стойността на ваучера, не се компенсира в пари.

- Ако сумата на направената поръчка е по-висока от ст-стта на ваучера, то разликата се доплаща от клиента.

- Ако сумата на направената поръчка е по-ниска от ст-стта на ваучера, то разликата не се натрупва за следваща поръчка.

- Ваучерът се ползва еднократно.

VII. ТЕГЛЕНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

7.1. Тегленето на печелившите се извършва, както следва:

Етапи на играта

Тегленето на печелившите се извършва,както следва:

13.07.22 – 19.07.2022 включително

20.07.2022

20.07.2022 – 26.07.2022 включително

27.07.2022

27.07.2022 – 2.08.2022 включително

03.08.2022

03.08.2022 – 09.08.2022 включително

10.08.2022

 

7.2. Победителите ще бъдат обявени в сайта на Happy  Delivery  https://dostavka.happy.bg/ секция ПРОМОЦИИ.

7.3. На лотариен принцип ще бъдат изтеглени  печелившите измежду всички участници, изпълнили условията за участие в Играта. Тегленето на печелившите се осъществява на случаен принцип от Организатора.

7.4. От Кол-центъра на Happy  Delivery  ще се свържат лично с печелившите за уточняване на условията около получаването на наградите.

7.4.1. Наградата на всеки печеливш ще бъде изпратена в посочен от него ресторант на Happy Bar&Grill.

7.5. Печелившите участници ще бъдат известени по телефон, с който са се регистрирали и извършили поръчката през сайта на www.dostavka.happy.bg, с който са участвали в Играта.

7.6. В случай на невъзможност Организаторът да се свърже с печелилившите участници те губят правото да получат наградата, като Организаторът ще пристъпи към теглене на друг печеливш.

7.7. Обявяване на печелившите:

- Обявяването на печелившите се извършва до 3 (три) дни от теглене на печелившите по реда, посочен по-горе, освен ако не възникнат обстоятелства, които не позволяват на Организатора да обяви окончателния списък до тази дата.

Печеливши от ЕТАП 1: И.Георгиев, С.Петрова, Е.Недялков, В.Пенкова , М. Начева, С.Дюлгярски, L.Miteva, B. Chapkanov, Д.Христова, Р. Иванов, I.Pavlova, K.Pashova, М.Петрова, Е.Делчева, Д.Караджинова, N.Tomanova, G.Todorova, С.Симеонова, В.Скоклев, A.Zdravkov, К.Драганов, Д.Никова, К.Стойковски , П.Мутафчиева, Е.Найденова, С.Данов, И.Атанасова, D.Doikov, Д.Стоев, E.Valinkova, П.СИМЕОНОВА, Д.Нешева, М.Живкова, Л.Цветанов, P.Grigorov, Б.Филипов, С.Тодорова , Б.Кехайов, Р.Дермишкова , Р.Григорова, А.Спирин, Д.Тодорова, Н.Манджукова, П. ПЕТРОВ , А.Тучев, Е.Можолич, M.Varbanova, Б.Сакаджийски, В.Цанев, И.Стръмски, И.Сариев, Е.Спасов, С.ИВАНОВА, К.Тодоров , К.Василев, С.Михалев, П.Панайотов, И.Ангелов, М.Димитров, И.Атанасов, И.Петров, В.Маринов, С.Асенов , А.Стрезова, П.ДЯКОВ, Й.Балабанов, М.ИВАНОВА, В.Генова, Т.Коларова, Д.Василева, Е.Андреева, Г.Димов, П.Димчева, С.ФИЛКОВА, М.Василева К.Делчев, Н.Божинов

Печеливши от ЕТАП 2: Р.Стоянова, П.Петков, А.Зарков, Х.ИВАНОВ, Д.Стоев, з.златинов, V.Nikolov, В.Колева, М.Ушерова, М.Вангелова, Д.Хусейн, М.Игнатова, И.Димитров, И.Трифонов, Д.Русанова, П.Недялков, И.Косев, N.Dokova, А.Грозданов, И.Панова, Д.Тодоров, Ц.Драганов, К.Тодоров, М.Янкова, В.Гроздев, Д.Цветанова, И.Халачева, Б.Петрова, Н.Вешков, И.Зинков, T.Todorov, И.Николов, Ж.Генов, Е.Йорданова, V.Kirilova , R.Hristov, Д.Турков, С.Петкова, О.Тодоров, В.Петров, N.Vasilev, Д.Петров, Р.ИВАНОВА, Н.Георгиев, К.Ангелова , Р.Османова, N.Milenkov, М.Илиева, М.Коловски, и.минков, Н.Гавадинова , М.Пенева, Н.Големанов, Л.Пенева , М.Каменова, П.Мартинова, М.Михайлова, Д.Макавеева, Н.Церовска, Д.Димитрова, Г.Станева, Г.Дишлийски, N.Stoyanov, А.Давидкова, Е.Златева , Г.Георгиев, С.Стойчев , К.Димитров, М.Добрева, М.Делчева, М.Гочева, В.Христова, В.Панасенко, H.Popova, В.Мартинова

Печеливши от ЕТАП 3: М.Иванова, Н.Матевска, В.Цонев, Т.Кирчева, Д.Генов , Г.Чобанова, Д.Кръстев, К.Минева, H.Spasov, Z.Darkova, Х.Димитрова, И. Янкова, М.Каменова, В.Йорданова, Н.Литова, Т.Кръстева, б.златанов, Н.Димитров, А.Арабаджиев, Н.Балджиев, А.Николова, M.Slavov, K.KOSTADINOVA, И.Стоева, R.Georgieva, Г.Костадинова , Л.Димитров, В.Сардовски, С.Борисова , М.Караулева Б.Димитрова, Й.Томова, А.Пешева, И.Белинска , Х.Христов, С.Стоянов, М.Младенов, М.Стоянова, Я.Димитрова, А.Симеонов, Л.Здравков, Г.Иванова, Г.Кърлиев, М.Йорданов, И.Янков, Я.Христосков, В.Драганова, М.Николов, В.Павлова, С.Пирова, А.Скендеров, К.Арикова,В.Маркова, A.Getova, П.Тодорова, Д.Чакърова, К.Маринов, M.Penkova, С.Андреева, Б.Маркова, К.Гусийска, П.Петров, Л.Георгиева, Д.Ташева, Т.Данова, К.Стоев, Д.Грънчарова, П.Тодоров, М.Стоянова, Р.Лазаров, И.Иванов.

Печеливши ЕТАП 4 - ФИНАЛЕН: В.Янков, А.Илиев, Х.Янев, Р.АПОСТОЛОВА, В.Войнов, Д.Василев, Л.Стоичков, В.Лалева, Т.Стоймиров, С.Кръстев , Я.Кръстев, М.Златева, К.Колев, М.Димитрова ,  Г.Недялкова, В.Емилова, Р.Маркова, Н.Кънчева, М.Колева-Ачова, М.Христова, М.Атанасова, К.Крумив, y.stoeva, R.Pehlivanov, С.Думова, П.Георгиева, Д.Георгиева , с.таракчиев, М.Данов, Д.Ненкова, М.Димитров, С.Савчов, M.Hristova, Ц.Цолов, И.Върбанов, С.Стоичков, Д.Велева, И.Славкова, М.Хаджиатанасова, Д.Йорданова, Д.Гуджева, H.Monev, N.Gochev, V.Dimitrov, Г.Войнова, M.Stefanova, Н.Иванова, А.Илиев , С.Николаева , К.Георгиева, М.Димова, И.Иванова , В.Парашкевова, D.Stoev, Н. Желязкова, Р.Стоева, Н.Славов, В.Николов, Б.Семерджиева, Х.Дяконов, Д.Сурлекова, Т.Добрев, В.Костадинов, Н.Пехливанова, И.Ранджев, М.Дишлийска, С.Георгиева , К.Господинов

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДАТА:

НАГРАДИТЕ СЕ ВРЪЧВАТ В СРОК ДО ЕДИН МЕСЕЦ СЛЕД ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ.

8.1. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1.Партньори на Организатора, подкрепящи кампанията, нямат достъп до и не получава лични данни на Участници в Кампанията по повод осъществяване на същата. Личните данни,  които участникът предоставя, осъществявайки регистрация и покупки на https://dostavka.happy.bg/   се съхраняват и използват съгласно правилата на Организатора, публикувани на  https://dostavka.happy.bg/.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоционалната кампания по всяко време, без значение от причината. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

XI. ОТГОВОРНОСТ

11.1. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Кампанията, в случай че не са по вина на Организатора.

11.2. Организаторът не носи отговорност и няма да дължи каквото и да е обезщетение при неправомерно използване на лични данни при участие в Кампанията.

XII. СПОРОВЕ

12.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Промоционалната кампания, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.

12.2. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Промоционалната кампания и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Промоционалната кампания.

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на играта.

Всяка една от стъпките е задължително условие за участие в Играта.

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб страницата  на Организатора: dostavka.happy. bg.  в секция Промоции.

За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bg