happy logo loading animation

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

 • from 11:00 to 22:30

  Estimated delivery time 45 min
 • Your current city is:

  Delivery to an adress

  No adress selected
  pen icon

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА
„Поръчай от HAPPY Delivery и можеш да спечелиш диамантен пръстен за 14.02”

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Настоящият документ съдържа правилата за провеждане иучастие в игра с награди „Поръчай от HAPPY Delivery и можеш да спечелиш освежаваща напитка” /наричана по-долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, ул. Роза №25 /наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА
2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.
2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря наопределението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нитоедин от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото ида било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.
2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълноили ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – dostavka.happy.bg.
3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/ нямат право да участват в Играта.

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА
4.1. Играта започва на 5.02.20г. и продължава до13.02.20г.

V. НАГРАДИ
5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:
3 бр.пръстени с диамант, с параметри: 18К злато, качество на диаманта – VS, размер 0,15ct., цвят – D-F, с ед. стойност 1390,00 лв. с ДДС от колекция „One & Only”.

5.2.С една поръчка, отговаряща на условията в раздел VI може да бъде спечелена само една награда.
5.3. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.
5.4. Наградите НЕ могат да бъдат избирани предварително от клиентa.

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
6.1. За да получи възможност да спечели една от наградите, е необходимо през периода на играта участникът да направи онлайн-поръчка към „Хепи Доставка” чрез сайта https://dostavka.happy.bg или мобилното приложение.
6.2. Общата стойност на една поръчка не може да бъде по-ниска от 20 лева с ДДС /без включена цената за доставка/.
6.3. В играта могат да участват само онлайн поръчки, направени за следните градове – София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.
6.4 Победителите ще бъдат обявени във Фейсбук страницата на Happy Delivery на 14.02.20г.
6.5. За да получи наградата си, всеки от печелившите клиенти следва да се яви лично за нейното връчване на посочените дата и час, както и:
Да се съгласи да бъде фото и видеозаснет с връчената награда, както и кадрите да бъдат публикувани в социалните мрежи на Хепи Доставка ( Фейсбук, Инстаграм), за което попълва собственоръчно подписана декларация за съгласие по представен му от Организатора образец;
Да попълни декларация с коректни данни, с цел дължимият данък върху спечелената награда, да бъде заплатен от Организатора.

6.6. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърляно на трети лица.
6.7. За получаване на своята награда, печелившият Участник задължително следва да предостави на служител на Happy Delivery документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните на лицето с данните на печелившия
6.8. В случай на невъзможност да се явят на посоченото място, дата и час, спечелилите губят правото да получат наградата, като Организаторът ще пристъпи към теглене на друг печеливш.

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб-страницата на Организатора – dostavka.happy.bg. За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bg. • from 11:00 to 22:30

  Estimated delivery time 45 min
 • Your current city is:

  Delivery to an adress

  No adress selected
  pen icon