happy logo loading animation

Как ще поръчате?

Въведете адрес и номер или блок

Вашият адрес се обслужва от следните ресторанти

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

на Хепинес ЕООД

„Поръчай от Happy Delivery и можеш да спечелиш училищен комплект”

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

„Поръчай от Happy Delivery и можеш да спечелиш училищен комплект”
 

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с „Поръчай от Happy Delivery и можеш да спечелиш училищен комплект” наричана по-долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, ул. Роза №25 /наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението, на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като„хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – https://dostavka.happy.bg/

3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/ нямат право да участват в Играта.

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1. Играта стартира на 07.09.2022г и продължава до 21.09.2022.

V. НАГРАДИ

5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:

- 400 училищни комплекта .

Всеки комплект съдържа:

- 5 бр тетрадки

- 1 бр моливник

2 бр училищна програма

5.2. С една поръчка, отговаряща на условията в раздел VI може да бъде спечелена само една награда.

5.3. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент или друг продукт.

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да получи възможност да спечели една от наградите, е необходимо през

периода на играта участникът да направи онлайн поръчка/поръчка от Хепи Доставка чрез сайта https://dostavka.happy.bg  или мобилното приложение – Happy Delivery .

6.2. Общата стойност на една поръчка не може да бъде по-ниска от 14,00 лева с ДДС /без включена цената за доставка/.

6.3. За да участва в томболата, при извършване на поръчка, клиентът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО следва да използва промо код: SCHOOL

6.3.1. Промо кодът НЕ предоставя отстъпка от поръчката, но осигурява участие в томболата за наградите.

6.4. В играта могат да участват само поръчки, направени за следните градове – София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.

6.5. Поръчките, направени през кол центъра не участват в играта.

6.6. Всяка една от стъпките е задължително условие за участие в Играта.

VII. ТЕГЛЕНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ:

7.1. Тегленето на печелившите се извършва на 2 етапа, както следва

Етапи на играта

Тегленето на печелившите се извършва,както следва:

07.09.22 – 13.09.2022 включително

14.09.2022

14.09.2022 – 20.09.2022 включително

21.09.2022

 

7.2. Победителите ще бъдат обявени в сайта на Happy  Delivery  https://dostavka.happy.bg/ секция ПРОМОЦИИ.

7.3. На лотариен принцип ще бъдат изтеглени  печелившите измежду всички участници, изпълнили условията за участие в Играта. Тегленето на печелившите се осъществява на случаен принцип от Организатора.

7.4. От Кол-центъра на Happy  Delivery  ще се свържат лично с печелившите за уточняване на условията около получаването на наградите.

7.4.1. Наградата на всеки печеливш ще бъде изпратена в посочен от него ресторант на Happy Bar&Grill.

7.5. Печелившите участници ще бъдат известени по телефон, с който са се регистрирали и извършили поръчката през сайта на www.dostavka.happy.bg, с който са участвали в Играта. 7.6. В случай на невъзможност Организаторът да се свърже с печелилившите участници те губят правото да получат наградата, като Организаторът ще пристъпи към теглене на друг печеливш.

7.7. Обявяване на печелившите:

- Обявяването на печелившите се извършва до 3 (три) дни от теглене на печелившите по реда, посочен по-горе, освен ако не възникнат обстоятелства, които не позволяват на Организатора да обяви окончателния списък до тази дата.

ПЕЧЕЛИВШИ:

К.Танев, О.Мушмов, А.Атанасова, M.Dilyanova, С.Тонева, В.Василев, М.Марчевски, Д.Димитров, Н.Вълкова, М.Тодоринова, Н.Панделиева, D.Slavchev, К.Колева, Н., А.Методиев, А.Котларски , В.Бурева, К.Сотиров, И.СТЕФАНОВА, Б.Веселинова, Д.Виденова, Y.Bachvarova, Д.Димитров, Л.Михайлова, С.Петров, Н.Радова, М.Вангелов, Д.Стефанова, Х.Вълов, М.Димитров, И.Сантов, Д.Димитрова, N.Vasilev, М.Паунова, С.Златинова, К.Манолова, Б.Тодоров, М.Желязков, М.Димитрова, Б.Божков, А.Мирванг, М.Мирчев, Н.ДИМИТРОВА, Р.Генова, В.Динчев, N.Dokova, D.Atanasova, М.ДИМИТРОВА, Е.Петков, Н.Алексиева, Н.Стоянова, Т.Аврамова , Г.ГРАМАТИКОВА,K.Nikova, Т.Иванова, М.Попова, M.Yaneva, С.Даскалов, И.Кънчева, Н.Сотирова, П.Николова, Г.Димитров, Д.Стилянов, К.Аликов, Х.Андреев, Б.Христова , Т.Стамболиев, К.Димитрова, И.Димчев, В.Демирева, Д.Тихолова, С.Бетова , Д.Радкова, М.Тоткова, Н.Балджиев, Ж.Танева, Б.Пачанов, Я.ГЕНЧЕВА, Д.Пехливанова, Л.Николаева , С.Димитров, Н.Петров, И.Петров, А.Георгиева, Р.Стоянова, Г.Александрова, B.Krumov, А.Тодорова, Л.Антонова, Й.Костадинова, А.Милева, Л.Димитрова, К.Демирова, М.Георгиева, М.Николова, N.Ivanova, З.Филипова, С.Маркова, Е.Йорданов, П.Тончев,  N. Yordanova, И.Иванова, Д. АНГЕЛОВА, D. Damyanova, Г. Любенова, С. ИЛЕВ, И.Атанасов, Р. Здравкова, М.Борисова, С. Иванов, С. Петрова, Н.Михайлова, Е.УЗУНОВА, А. Стойкова, Н. Лозанова, Д. ХРИСТОВА, П. ПЕТРОВ, К. Краевски, В. Иванова, S. Lazovska, Д. Ганчева, К. Тодоров, Т. Кешелава, Д. Иванова, С, Трифонова Трифонова, С. Николов, М. Иванова, Ц. Цоканов, Ц. Бошева, G. Yakimov, Н. Кътев, П. Велев, М.  Крамолински, Д. Христов, B. Hadzhikostov, С.  Брайкова, В. Банов, К. Топузов, Л.  Джекова, М. Нейкова, А. Вътов, Д. Симеонов, T. Yakimov, К. Иванова, И. Иванов, Д. Полименова, М.  Стоянов, И.Алдред, П. Дюлгерова, В.  Теофилова, Й.      Георгиева, и. панайотова,  А. ПЕТРОВА, М. Кръстев, Р.  Първанова, В.  Стефанова, М. Котева , Д. Ненкова,  И. Илиева, С.Ангелова, L. Dilova, А. Алексиева, С.  Джонгова, И. Косев, К.  Ночева, С. Петрова, T. Hristova, p. Ganchev, П. Брънзова, M.   Gesheva, С. Любомирова , М. Жилева, Р. Гуджева, Б. Младенова, И. велева, Е. Вичева  Вичева, В. Кръстева, В. Милкова , S. Hristov, К. Бодурова, И. Инкьова, Н. Атанасова, К. Манина, Д. Гагов, Т. Военкинов, Б. Кючуков, М. Янев, Л. Николова, Г. Йосифов, С. Костова, Ц. Данчев Данчев, Ц.  Пенова, L.Rakleov Rakleov, А. Владимирова, М. Ячкова, Е. Крушарова , Б.Крумов, м. димитров, R. Marinova, Р.    Костадинов, Б. Начев, Б. Виденова, Р. Павлова, M. Duneva, M. Mitova, М. Генчев, И. Хаджимаркова, Л. Донкова,  j.cholakova, В. Дичев, В. Донкова, Г. Василева Василева, А. Баховски, С. Стефанова, Г. Топалова , А. Гатева Гатева, П. Кантева, S.   Raykov, Ю. Николов, Г.  Димитров, Н. Любчева , Д. Янчева, А.     Маслинков, А. Антонова , П. Живкова, Л. Антонова; С. Янакиева, И. Симеонов, М. Михайлова, М. Димитрова, Л. Миленков, д. Денева, Г. Ангелова, К. Вълева, Д. Александрова, В. Неделчева, К. Косев; Д. Димитрова, Д.Димитрова, Г. Симеонова Симеонова, Р. Ванева, Е. Димитрова, М. Димитрова , М. Ненова, А. Костадинов, И.Стефанова, K. Bogoslovova, М. Манолова, Д. Михайлова, Д. Николова, C. Stoqnova, Г. Джуров, S. Krasteva, К. Киров, m. Hristova, П. Зафирова, Й. Кирова, П. БОШЕВА, В. Петров, M. Boshnakova , П. Крумова,Y. Ivanov, И. Георгиева – Петрова, Д. Иванова , Г.  Костадинова , П. Пъловски, А. Кехайов, Ж. Паунова Паунова, Г. Пеев, Д. Dervenkova, С. Колева, А. Свободникова, П. Николчев, А. Миланова, К. Цветкова, G. Velichkova, В. РАДЕВА, М. АЛЕКСИЕВ, Д. Чолакова, Д.Хаджиев, М. Капитанска, Д. Паунов, Н. ВИКИЕВ, М. Викиева, Т. Луканова, K. Mihaylova, А. Налбантова, И. Златкова, С. Савов, Б. Симеонова, А. Трифонова, Е. Петрова, Р. Лопарска, Н. Балтаджиев, С. Кацаров, Г. Петров, Р. Пампорова, Е. Делистоянова, N. Pachev, К. Георгиева, С. Галилеев, Д. Аргирова Аргирова, Л. Табакова, Н. Чибукчиева , С. Драганова, И.  Янкова, В. Петрова, В. Великов, С. ИВАНОВА, Д. Димитров, Р. Костадинова , С. Тодоров, М. Пармакова, В. НАСКОВА, Т. Найденова, T. Bachvarova, М. Тунева, А. Райковска , В. Бенин, И. Овчаров, Р. Василева, Г. Беева, А. Стефанов, Е. Петрова, m. Terzieva, Г. Илиева, p. taneva , Д. МИЛЧЕВА, Г. Георгиев, Д. Петрова, Я. Михайлова-Врачкова, М. Мекерешка, К. Чакърова, К. Стайкова, M. Stoykov, Г. Русенов, А. Андасоров, Й. Дойчева, Е. Банчева, В. Ковачева, D. Popova, А. Главеева , М. Халков, М. Ангелова, И. ВАСИЛЕВА, Н. Кънчева, В. Терзиева, А. Ганчев, С. Йорданов, S. Todorova, Н. Божинов, Г. Червенкова, П. Дерменджиев, Т. Димова, С. Гавраилов, М. Димова, Ж. Нанев, Й. Георгиева, Е. Илиева, Д. Тенева, Д. Димитрова, А. Григорова, Р. Анастасова, С. Захариева, М. Кирова, Г. Рошманов, D. Dimitrov, Е. Карайотова, I. Plamenova, Д. Георгиева, А. Петков, Д. Йорданов, Е. Софронова, Ц. Жеков, Z. Pencheva Pencheva, Д. МЛАДЕНОВА, Б. Георгиев , К. Иванова, Н. Стоянов, Б. Минева, M. Vutova, Р. Петкова, Р. Христова, З. Савова, V. Hristova, М, Вълканова-Иванова, Е. Върбанова , T. Stefanova

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДАТА:

НАГРАДИТЕ СЕ ВРЪЧВАТ В СРОК ДО ЕДИН МЕСЕЦ СЛЕД ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ.

8.1. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1.Партньори на Организатора, подкрепящи кампанията, нямат достъп до и не получава лични данни на Участници в Кампанията по повод осъществяване на същата. Личните данни,  които участникът предоставя, осъществявайки регистрация и покупки на https://dostavka.happy.bg/   се съхраняват и използват съгласно правилата на Организатора, публикувани на  https://dostavka.happy.bg/.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоционалната кампания по всяко време, без значение от причината. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

XI. ОТГОВОРНОСТ

11.1. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Кампанията, в случай че не са по вина на Организатора.

11.2. Организаторът не носи отговорност и няма да дължи каквото и да е обезщетение при неправомерно използване на лични данни при участие в Кампанията.

XII. СПОРОВЕ

12.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Промоционалната кампания, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.

12.2. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Промоционалната кампания и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Промоционалната кампания.

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на играта.

Всяка една от стъпките е задължително условие за участие в Играта.

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб страницата  на Организатора: dostavka.happy. bg.  в секция Промоции.

За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bg