happy logo loading animation

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

на Хепинес ЕООД

„Поръчай хапване през Happy Доставка и може да спечелиш страхотни награди”

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

„Поръчай хапване през Happy Доставка и може да спечелиш страхотни награди”

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с „Поръчай хапване през Happy Доставка и може да спечелиш страхотни награди”

”  наричана по-долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, ул. Роза №25 /наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението, на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като„хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.


ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – https://dostavka.happy.bg/

3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/ нямат право да участват в Играта.

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1. Играта стартира на 17.11.2021г и продължава до 08.12.2021.

V. НАГРАДИ

5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:

Първа  награда:

- 1 брой - Sony PlayStation 5 B Classic – конзола  - стойност – 999 лв. с ДДС

- 1 брой - Returnal– игра – стойност – 155,04 лв. с ДДС

- 1 брой - Ghost Of Tsushima Director's Cut– игра – стойност – 159,99  лв. с ДДС

- 1 брой - Death Stranding Director's Cut– игра – стойност – 95 лв. с ДДС

Втора  награда:

Бъндъл  Youtube бутон на Happy Отбора + 1 бр. тениска, подписана от криейтърите на канала

Трета награда:

100 бр.  тениски  ‘’Обичам суши -  Limited Edition'’ с автографи от Happy Oтбора.

5.2. С една поръчка, отговаряща на условията в раздел VI може да бъде спечелена само една награда.

5.3. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент или друг продукт.

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да получи възможност да спечели  наградата, е необходимо през

периода на играта участникът да направи онлайн поръчка/поръчки от ресторант през Happy Доставка чрез сайта https://dostavka.happy.bg  или мобилното приложение – Happy Delivery .

6.2. Общата стойност на една поръчка не може да бъде по-ниска от 10,00 лева с ДДС /без включена цената за доставка/.

6.3. За да участва в томболата, при извършване на поръчката си, клиентът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО следва да използва промо код: HAPPY

6.3.1. Промо кодът предоставя 5% отстъпка при онлайн поръчка от Happy Доставка.  

6.3.2. Условия за ползване на промо код за 5% отстъпка:

- Важи за поръчки направени от 11:30 часа до 22:00 часа;

- Отстъпката от 5% не се комбинира с опцията Carry Out /взимане от място /

ползва се една от двете отстъпки;

 - Промокодът важи само за онлайн поръчки направени чрез мобилното приложение на Happy Delivery или сайта https://dostavka.happy.bg/

- Промо кодът  е валиден от 17.11.2021 до 08.12.2021;

- Отстъпката не се комбинира с други промоции и отстъпки, обявени на сайта.

6.4. В играта могат да участват само поръчки, направени за гр. София, Варна, Пловдив, Бургас и Русе.

6.5. Поръчките, направени през кол центъра не участват в играта.

6.6. Всяка една от стъпките е задължително условие за участие в Играта.

VII. ТЕГЛЕНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ:

7.1. Теглене на печелившия на 09.12.2021 год.

7.2. Победителят ще бъдат обявен в сайта на Хепи Доставка https://dostavka.happy.bg/ секция ПРОМОЦИИ.

7.3. На лотариен принцип ще бъде изтеглен печелившия измежду всички участници, изпълнили условията за участие в Играта. Тегленето на печелившия се осъществява на случаен принцип от Организатора.

7.4. От Кол-центъра на Хепи Доставка ще се свържат лично с печелившия за уточняване на условията около получаването на наградите.

7.5. Печелившия участник ще бъдат известен по телефон, с който се е регистрирал и извършил поръчката през сайта на www.dostavka.happy.bg, с който е  участвал в Играта.

7.6. . В случай на невъзможност Организаторът да се свърже с печелилившите участници те губят правото да получат наградата, като Организаторът ще пристъпи към теглене на друг печеливш.

7.7. Обявяване на печелившите:

- Обявяването на печелившите се извършва до 3 (три) дни от теглене на печелившите по реда, посочен по-горе освен ако не възникнат обстоятелства, които не позволяват на Организатора да обяви окончателния списък до тази дата.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ  НА НАГРАДАТА:

НАГРАДИТЕ СЕ ВРЪЧВАТ В СРОК ДО ЕДИН МЕСЕЦ СЛЕД ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ.

8.1. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб-страницата на Организатора  – dostavka.happy.bg. За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bg.