happy logo loading animation

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

на Хепинес ЕООД

Поръчай детско меню и можеш да спечелиш страхотен подарък от Faber-Castell

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с награди „Поръчай детско меню и можеш да спечелиш страхотен подарък от Faber-Castell” /наричана по долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, ул. Роза №25 /наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА
2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.
2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.
2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – dostavka.happy.bg.
3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/ нямат право да участват в Играта.

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА
4.1. Играта започва на 15.09.2020г. и продължава до изчерпване на количествата на наградите, но не по-късно от 23.09.2020г.

V. НАГРАДИ
5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта: Цветни моливи Faber-Castell (замък) 12+6 бр. + острилкa
5.2. Наградите се разпределят от Организатора на случаен принцип сред участниците.
5.3. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.
5.4. Наградите НЕ могат да бъдат избирани предварително от клиента

5.5. Наградите се раздават до изчерпване на количествата.

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
6.1. За да получи възможност да спечели една от наградите, е необходимо през периода на играта участникът да направи поръчка от Хепи Доставка чрез сайта https://dostavka.happy.bg, мобилното приложение на Happy Delivery или по телефон - 0700 19000, в която да е включено поне едно детско меню.
6.2. Общата стойност на една поръчка не може да бъде по-ниска от 10 лева с ДДС /без включена цената за доставка/.
6.3. В играта могат да участват само поръчки направени за следните градове – София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.
6.4. Наградите ще бъдат доставени на печелившите участници, заедно с направените от тях поръчки.

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Игратана уеб-страницата –https://dostavka.happy.bg/, секция Промоции. За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bg