Happy Доставка

happy logo loading animation
0лв.

Количка

Количката ви е празна
image 1Вход image 20 лв. image 3Меню
back button imageназад
Менюwhite arrow down bar and grillЯстияwhite arrow right sushiСушиwhite arrow right drinksНапиткиwhite arrow right

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

Работно време
от 11:00 до 23:00
x_tick Доставка до 45 мин
Вие разглеждате меню за град:
София
смяна на град или адрес »

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА
„Поръчай от HAPPY Delivery и можеш да спечелиш вкусни награди”

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с награди „Поръчай от HAPPY Delivery и можеш да спечелиш вкусни награди” /наричана по долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, ул. Роза №25 /наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА
2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.
2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.
2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – dostavka.happy.bg.
3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/ нямат право да участват в Играта.

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА
4.1. Играта започва на 01.10.19г . и продължава до изчерпване на количествата награди, но не по-късно от 13.10.2019г.

V. НАГРАДИ
5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:
- Chio Chips Паприка 65 гр.
- Албени кекс 40 гр.
- Шоколад ULKER с шамфъстък 70 гр.

5.2. Наградите се разпределят от Организатора на случаен принцип сред участниците.
5.3. С една поръчка отговаряща на условията в раздел VІ може да бъде спечелена само една награда.
5.3. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.
5.4. Наградите НЕ могат да бъдат избирани предварително от клиента
5.5. Наградите се раздават до изчерпване на количествата.

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
6.1. За да получи възможност да спечели една от наградите, е необходимо през периода на играта участникът да направи онлайн-поръчка от Хепи Доставка чрез сайта https://dostavka.happy.bg или мобилното приложение.Ако поръчката е направена през сайта, след изпращане /финализиране/ на поръчката участникът има възможност да изтрие виртуална скреч-карта и разбира дали печели или не. Ако поръчката е направена през мобилното приложение, участникът разбира дали печели или не след изпращане /финализиране/ на поръчката.
6.2. Общата стойност на една поръчка не може да бъде по-ниска от 10 лева с ДДС /без включена цената за доставка/.
6.3. В играта могат да участват само поръчки направени за следните градове – София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.
6.4. Наградите ще бъдат доставени на печелившите участници, заедно с направените от тях поръчки.

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на фейсбук-страницата на Организатора: https://www.facebook.com/dostavka.happy/ и на неговата уеб-страница – dostavka. happy. bg. За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bgРаботно време
от 11:00 до 23:00
x_tick Доставка до 45 мин
Вие разглеждате меню за град:
София
смяна на град или адрес »